org.mmbase.applications.vprowizards.spring.cache
Class OSCacheHandlerInterceptor

java.lang.Object
  extended by org.mmbase.applications.vprowizards.spring.cache.CacheHandlerInterceptor
      extended by org.mmbase.applications.vprowizards.spring.cache.OSCacheHandlerInterceptor
All Implemented Interfaces:
org.springframework.web.servlet.HandlerInterceptor

public class OSCacheHandlerInterceptor
extends CacheHandlerInterceptor

Dit is een simpele oscache implementatie die op basis van de 'flush' en 'flushname' Een of meerdere oscache groepen flushet. je kunt voor cachename een door komma gescheiden naam van groepen opgeven

Author:
ebunders

Field Summary
 
Fields inherited from class org.mmbase.applications.vprowizards.spring.cache.CacheHandlerInterceptor
handlings, PARAM_NAME
 
Constructor Summary
OSCacheHandlerInterceptor()
           
 
Method Summary
 OSCacheNameResolver getOsCahCacheNameResolver()
           
 void setOsCahCacheNameResolver(OSCacheNameResolver osCahCacheNameResolver)
          The default resolver is BasicOSCachNameResolver so you don't have to set one.
 
Methods inherited from class org.mmbase.applications.vprowizards.spring.cache.CacheHandlerInterceptor
addHandling, afterCompletion, postHandle, preHandle
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

OSCacheHandlerInterceptor

OSCacheHandlerInterceptor()
Method Detail

getOsCahCacheNameResolver

public OSCacheNameResolver getOsCahCacheNameResolver()

setOsCahCacheNameResolver

public void setOsCahCacheNameResolver(OSCacheNameResolver osCahCacheNameResolver)
The default resolver is BasicOSCachNameResolver so you don't have to set one.

Parameters:
osCahCacheNameResolver -


MMBase 2.0-SNAPSHOT - null